Дума Описание
важен важна, важно, мн. важни.
1. Който има голямо, особено значение; значителен.
2. Високопоставен. Важна персона.
3. Който си придава значение; надут, надменен.
// нареч. важно.
// същ. важност.