Дума Описание
важа важиш, важих, важил.
1. За правилници, закони, морални и нравствени норми - в сила съм, имам значение.
2. Разг. Имам тежест, струвам.