Дума Описание
ваджишки ваджишка, ваджишко, мн. ваджишки.
Остар. Който предизвиква омраза; пуст, проклет.