Дума Описание
ваготония (нлат. vagotonia по лат. vagus 'движещ се, блуждаещ' + гр.tonos 'тон')
Мед. Вид невроза, състояние на повишена възбудимост на парасимпатичната нервна система.