Дума Описание
вагон-ресторант мн. вагон-ресторанти, (два) вагон-ресторанта.
Вагон във влак, който е направен на ресторант за пътниците.