Дума Описание
вагонетка мн. вагонетки.
Малък открит вагон за превоз на товати и материали, който се движи по релси или по опънато във въздуха метално въже.