Дума Описание
вагинизъм (нлат. vaginismus по лат. vagina 'влагалище')
Мед. Невротично болезнено свиване на мускулатурата на вагината.