Дума Описание
вагина мн. вагини.
Спец. Влагалище на женския полов орган.
// прил. вагинален.