Дума Описание
булевард мн. булеварди, (два) булеварда.
Широка градска улица с дървета или високи сгради от двете страни.