Дума Описание
бременност бременността. само ед.
1. Състояние на бременна.
2. Периодът на развитие на зародиша в женския организъм.