Дума Описание
блян блянът, бляна, мн. блянове (два) бляна.
Обикн. в поезията - мислен образ на нещо, създадено от въображението, което е силно желано: мечта, надежда, копнеж.