Дума Описание
блестящ блестяща, блестящо, мн. блестящи, прил.
1. Който блести (в 1 и 2 знач.). Блестяща чистота. Блестящи очи.
2. Прен. Великолепен, превъзходен, забележителен. Блестящи резултати. Блестящ успех. Блестяща кариера. Блестяща победа.
// нареч. блестящо. Справих се блестящо.