Дума Описание
бленувам бленуваш, несв.: какво или за какво.
Отдавам се на блянове, мечтая.