Дума Описание
благополучие само ед.
Спокоен, щестлив живот в материална сигурност.