Дума Описание
бином мн. биноми, (деа) бинома.
Спец. В математиката - алгебричен израз от два члена; двучлен.