Дума Описание
белег мн. белези, (два) белега.
1. Следа, отпечатък, диря.
2. Естествен или искуствен знак за разпознаване, за отличаване.
3. Характерна черта, особеност; признак, свойство.