Дума Описание
безусловен безусловна, безусловно, мн. безусловни.
1. Който не е свъзан с поставяне на каквито и да е условия.
2. Пълен, абсолютен.
// нареч. безусловно.