Дума Описание
безредие мн.безредия.
1.Само ед. Липса на ред.
2. Само мн. Безредици.