Дума Описание
бащинство мн. бащинства.
Кръвно родство между баща и неговото дете.