Дума Описание
баща мн. бащи.
1. Мъжки родител.
2. Прен. Родоначалник, създател, основател.
3. Прен. Покровител.
// прил. бащин.