Дума Описание
башмаци башмак.
Диал. Вид обуща, подобни на галоши, каквито са носили в миналото жените на село.