Дума Описание
башка 1. Отделен, друг, различен.
2. Нареч. Отделно, настрана.