Дума Описание
баши прил.
Остар. След турско нарицателно име - главен, пръв.