Дума Описание
баткам се баткаш се.
Разг. Лутам се, щурам се; оплитам се, не мога да се оправям в работата си.