Дума Описание
батисфера (по гр. bathys 'дълбок' + сфера)
Мор. Стоманена сфера, привързана с кабел към кораб и съоръжена за изучаване на морските дълбочини.