Дума Описание
батиста (фр. batiste по името на производителя и Baptiste)
Текст. Много фино и тънко ленено или памучно платно.
// Прил. батистен.