Дума Описание
батискаф (по гр. bathys 'дълбок' + skaphos 'лодка')
Мор. Подводен самоходен апарат за изследване на морските дълбочини.