Дума Описание
батиметър (по гр. bathys 'дълбок' + -метър)
Мор. Уред за измерване на морските дълбочини.