Дума Описание
батерия мн. батерии.
1. Във физиката - верига от галванически елементи за получаване на електрически ток.
2. Съединяване на еднотипни апарати и устройства в единна система за съвместно действие.
3. Неголямо компактно устройство за захранване с електроенергия .
батерия (ит. batteria по фр. batterie)
Муз. Група ударни инструменти в оркестър.