Дума Описание
бате 1. По-голям брат по отношение на по-малък брат или сестра.
2. Разг. Обикн. в съчетание с мъжко собствено име - за свойско назоваване на малко по-възрастен мъж или в обръщение към него вместо официалното господин.