Дума Описание
батарея мн. батареи.
В армията - подразделение в артилерията и ракетните войски.
// прил. батареен.