Дума Описание
батальон мн. батальони, (два) батальона.
В армията - войсково подразделение на полк, съставено от няколко роти.
// прил. батальонен.