Дума Описание
батален батална, батално, мн. батални.
За произведение на литературата и изкуството - който изобразява, описва военни боеве, битки.