Дума Описание
батакчийка мн. батакчийки.
Жена батакчия.