Дума Описание
бастион мн. бастиони, (два) бастиона.
1. Ъглово укрепление, издадено от крепостна стена.
2. Прен. Нещо, което трудно се превзема или резрушава и не се поддава на влияние.