Дума Описание
баста мн. басти.
Тясна зашита гънка на дреха за украса.
баста междум.
Разг. Стига, достатъчно!