Дума Описание
басма мн. басми.
Тънък памучен плат на различни шарки.
// прил. басмен.