Дума Описание
баски (фр. Basque от лат. vasco)
Народ, населяващ област в Пиренеите от френска и испанска страна, още преди идването на континента на арийците, говорещ баски език и навярно дошъл от района на Кавказ.