Дума Описание
басейн мн. басейни, (два) басейна.
1. Изкуствен водоем на открито или в сграда за къпане, плуване, украса.
2. В географията - голяма водна територия, обградена със суша, вкл. притоците.
3. В геологията - област с полезни изкопаеми.