Дума Описание
бас басът, баса, мн. басове и баси, (два) баса.
1. В музиката - най ниският мъжки глас.
2. Певец с такъв глас.
3. Духов или струнен музикален инструмент с нисък регистър.
// прил. басов.
бас басът, баса, мн. басове, (два) баса.
Разг. Обзалагане, облог.