Дума Описание
бартер мн. бартери, (два) бартера.
В търговията - натурална размяна; пласиране на стоки срещу стоки.
// прил. бартерен.