Дума Описание
баро- (по гр. barys 'тежък')
Първа съставна част на сложни думи със значение 'тежест, налягане', напр. барометър.