Дума Описание
барометър мн. барометри, (два) барометъра.
1. Уред за измерване на атмосферното налягане.
2. Прен. Показател за някое измерение, за състоянието на нещо.