Дума Описание
барокамера мн. барокамери.
Камера с сгъстена или разредена атмосфера, в която се извършват различни изпитания и изследвания на апаратура или хора.