Дума Описание
барок само ед.
Истор. Стил в архитектурата и изкуството през XVI - XVIII век (предимно в Западна Европа), който се характеризира с пищност и сложност на формите, декоративност и момументалност.
// прил. бароков.