Дума Описание
барограф (по баро- + -граф)
1. Физ. Уред за автоматично и непрекъснато записване на атмосферното налягане.
2. Ав. Уред за записване скоростта и височината на летателни апарати.