Дума Описание
барман мн. бармани.
Лице, което обслужва клиентите на/в бар.