Дума Описание
баркарола (ит. barcarola по barca 'лодка')
Муз. Венецианска лодкарска народна песен с лирично съдържание и плавна мелодия.