Дума Описание
барит (фр. baryte по гр. barys 'тежък' + -ит)
Минер. Тежък минерал с различни цветове: бариев окис.