Дума Описание
барикада мн.барикади.
Заграждение от различни предмети, което служи за защита и/или преграда при улични боеве.
//прил. барикаден.